W Polsce istnieje wiele środowisk od wielu lat profesjonalnie zajmujących się debatami oksfordzkimi. W miastach takich jak Poznań,Warszawa, Katowice, Kraków czy Tarnów funkcjonują już organizacje społeczne zajmujące się edukacją właśnie przy użyciu Debaty Oksfordzkiej i szerzeniem kultury uporządkowanego, merytorycznego prowadzenia sporu. Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich są pomostem łączącym te organizacje i  okazją do wymienienia się wiedzą i doświadczeniami, konsolidacją działań i współpracą.

 

Poznajcie niektóre z nich:

 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców powstało w 2012 roku grupując absolwentów najstarszego w Polsce projektu Debat Oksfordzkich, mającej już czternaście lat: Szkoły Debaty.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna zmierzająca do rozwoju umiejętności publicznego przemawiania młodych ludzi w Polsce oraz kształtowanie tradycji merytorycznej dyskusji wśród uczniów i studentów. Ostateczny cel to jakościowe podniesienie poziomu debaty publicznej w Polsce i przywrócenie retoryki do podstawy programowej.

KSM organizuje warsztaty i szkolenia oraz prowadzi zajęcia wystąpień publicznych w szkołach. Współorganizuje z III SLO w Krakowie ,,Szkołę Debaty”, z Instytutem Wschodnich Inicjatyw ogólnopolski turniej debat oksfordzkich dla licealistów: „Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem”.

 

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie

 

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku. To zespół animatorów i trenerów, których głównym celem jest wspomaganie inicjatyw społecznych, mogących zmieniać rzeczywistość na lepsze. Pomagamy w diagnozie problemów i wspieramy w ich rozwiązaniu. Stwarzamy przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw, realizacji marzeń i zdobywania nowych umiejętności. Dbamy o motywację i współudział wszystkich członków społeczności w tworzeniu i realizacji planów. Szczególnie cenna nam jest kultura słowa i jej promocja w każdej przestrzeni naszego działania. Budujemy partnerstwa pomiędzy różnymi organizacjami, szkołami, samorządami oraz biznesem. Kierujemy uwagę ludzi na świat wartości społecznych. Angażujemy lokalne społeczności w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie jest realizatorem takich projektów jak Tarnowska Liga Debatancka oraz Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich.

 

 

Fundacja Nowy Głos

 

Fundacja Nowy Głos powstała, by dbać o wysoki poziom debaty publicznej w Polsce. Jej zadania to promowanie idei demokracji deliberatywnej, szerzenie wysokiej kultury słowa oraz propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja ma swoją siedzibę w Warszawie, a jej prezesem jest Michał Kruszyński.

 

Fundacja Edukacyjna G5

 

Fundacja Edukacyjna G5 działa na rzecz promowania idei debatowania i przemawiania jako sztuki.Głównym celem osób tworzących G5 jest umożliwienie młodzieży rozwijania talentów, zdobywania doświadczenia w debatowaniu oraz przełamywania słabości związanych z wystąpieniami publicznymi.

 

Projekty tworzone przez fundację mają także pomóc w przyswajaniu najlepszych wzorców debaty publicznej, uczyć szacunku dla oponentów i kultury słowa.

 

W swoich działaniach, Fundacja Edukacyjna G5 koncentruje się na realizowaniu 5 gwarancji:

- jakości;

- zaangażowania;

- pasji;

- samodoskonalenia;

- szacunku.

 

Zrealizowała wiele ogólnopolskich projektów na czele z Mistrzostwami Polski Debat Oksfordzkich